Forskning

Forskning och utbildning inom huvudområdet Måltids- och restaurangvetenskap bygger på samverkan med andra discipliner om forskningsfrågor kring måltid och gastronomi som gemensam plattform. Två viktiga perspektiv är kreativ matlagning och värdskap/hospitality. Forskning och forskarutbildning här på Restauranghögskolan är under utveckling.

För närvarande pågår två forskningsprojekt på Restauranghögskolan, varav ett handlar om innovation i besöksnäringen med fokus på uteätande/eating out. Projektet har startat i augusti 2015 och projektmedel har beviljats av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF). Mer information om projektet finns här.

Det andra projektet handlar om ”Nya kulinariska rum i Sverige och gourmetrestaurangers betydelse för regional utveckling och skapandet av nätverk mellan landsbygdens matproducenter och konsumenterna. Projektet finansieras av Forskningsrådet Formas. Mer information om projektet finns här.

Vill du veta mer om forskning och forskarutbildning kontakta Ute Walter.

Research

Research and education in Culinary Arts is built on a multidisciplinary approach of the meal and gastronomy context. Two important perspectives are creative cooking and hospitality. Research and doctoral education at Umeå University School of Restaurant and Culinary Arts are under development.

Currently two research projects are in progress. One is about innovation in the hospitality industry and the focus is on eating out experiences. The project is financed by BFUF, the R&D Fund of the Swedish Tourism & Hospitality Industry. Please find more information about the project here (lank till forskningsdatabasen). The other research project is about “The Creation of Culinary Spaces in Sweden and the importance of Fine Dining Restaurants for Regional Development Platforms and the Establishment of Linkages between Rural Food Producers and Consumers”. The project is funded by the Swedish Research Council Formas and will be started in spring 2016. Please find more information about the project here (lank till forskningsdatabasen).


Do you want to know more about the research and doctoral education, please contact Ute Walter.


Kontaktinformation

Ute Walter, Föreståndare
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Lärarutbildningshuset, plan 4

Tel:  090-786 71 91

Kontaktformulär