Undervisning i moderna lokaler

Våra lokaler är utrustade med modern teknologi, en förutsättning för att kunna arbeta i kreativa processer relaterat till gastronomisk kontext och hands-on-träning.

Vinprovarsalen
När studenterna skall prova vin, vin och mat i kombination samt andra drycker gör de det i Restauranghögskolans vinprovarsal. Provningar sker under handledning av RHs lärare och professionella dryckesspecialister från bransch och från universitetet.

Utbildningsrestaurangen
I Restauranghögskolans utbildningsrestaurang tränar RHs studenter allt som berör det kreativa matsalsarbetet både i experimentsituationer och i skarpt läge när de öppnar upp för allmänheten. 

Metodköket
Utbildningsköket är utrustat med modern teknologi och är anpassat för undervisning och verkliga servicesituationer.

Undervisningslokaler med nyaste IT-teknologi
Modern IT-teknologi utnyttjas i undervisning i samverkan med andra universitet.


Kontaktinformation

Restauranghögskolan
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Lärarutbildningshuset plan 4

Tel:  090-786 50 00

Kontaktformulär