Restauranghögskolans personal

På denna sida presenteras en lista med enhetens personal. För ytterligare information om respektive person, klicka på dennes namn

Doktorand i Måltidskunskap på Restauranghögskolan i projektet The Creation of Culinary Spaces in Sweden. Dietist med vidareutbildning i nutrition.

Föreståndare Ute Walter
Studievägledare Julia Berggren
Programansvarig Hanna Lövgren
Administratör Marie Friman
IT-ansvarig Marie Friman
Katalogansvarig Marie Friman
Webbansvarig Marie Friman
Brandskyddsombud Hanna Lövgren
Företrädare för lika villkor Per Svedman
Ställföreträdande föreståndare Björn Norén

Kontaktinformation

Enheten för restauranghögskolan

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Ute Walter, Föreståndare
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Lärarutbildningshuset, plan 4

Tel:  090-786 7191

Kontaktformulär