Projektet Food Bait

Projektet Food Bait har till syfte att bygga upp en lärmiljö för utbyte av expertis, kunskap och erfarenheter för att stödja och öka tillväxt och internationalisering i de små och medelstora företagen i Botnia Atlantica-regionen. Plattformen för implementering utgörs av en serie workshops, utvecklade i nära samarbete med regionala företag.

Workshoparnas syfte är att öka kunskapen i regionala företag inom innovativ affärsutveckling, mat- och livsmedelsutveckling samt konceptutveckling och matkonst, och att bidra med olika verktyg för att stödja och underlätta för företagen i sina processer. Formatet är designat för att stödja nätverksbyggande och formandet av nya ekosystem mellan företag och entreprenörer, vilket öppnar för möjligheten att samordna resurser för att kunna skapa nya produkter, etablera nya värdekedjor eller etablera sig på en internationell marknad.

Utbildningstillfällena för hösten är nu klara och finns som evenemang på vår Facebook-sida Food bait, där finns det mer information om datum, tid och plats.
Välkomna!


Sidansvarig: Marie Friman

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Julia Berggren
901 87 Umeå 

Mobil:  +46 70 3278080

Kontaktformulär