För våra studenter

Här hittar du som student på Restauranghögskolan nyheter, länkar till information om studievägledning, Cambro, Portalen, Studentföreningen etc.

Portalen

Studentportalen är din personliga yta, här hittar du information och tjänster för dig som är student. Här har du också tillgång till din e-post, ett utrymme för att lagra filer, ett antal "Ladok på webb"-tjänster där det är möjligt att kontrollera sina studiepoäng, ta ut studie- och resultatintyg, registrera sig på vissa kurser. Här anmäler du dig också till kommande tentor.

Vissa tjänster i Portalen fungerar sämre eller inte alls om du försöker använda dem i mobil eller surfplatta. Använd en dator när du exempelvis ska anmäla dig till tentamen för att vara säker på att tjänsten fungerar som den ska.

Gå till Studentportalen

Cambro

En gemensam lärplattform som används under kursen för att bl. a. dela ut kursmaterial och lämna in arbetsuppgifter.

Logga in på Cambro


Kontaktinformation

Marie Friman, Studieadministratör
Umeå Universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Lärarutbildningshuset, plan 4

Tel:  090-786 74 62

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Hanna Lövgren, Programansvarig
Umeå Universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Lärarutbildningshuset, plan 4

Tel:  090-786 5751

Kontaktformulär