Utbildning inom Måltids- och Restaurangvetenskap - Restaurant and Culinary Arts

Utbildningen på Restauranghögskolan vid Umeå universitet ges inom ämnet Måltids- och restaurangvetenskap.

Utbildning ges inom Gastronomiprogrammet och som fristående kurser.


Studievägledning

Restauranghögskolan
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Lärarutbildningshuset plan 4

Tel:  090-786 50 00

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Hanna Lövgren, Programansvarig
Umeå Universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Lärarutbildningshuset, plan 4

Tel:  090-786 5751

Kontaktformulär