Studentuppsatser

Färdiga uppsatser finns för påseende eller egen kopiering i korridoren på plan fyra, lärarutbildningshuset. Fr o m med vårterminen 2010 finns våra studentuppsatserna utlagda i DiVa och går att ladda ner i fulltext genom att klicka på länken hämta.

Förteckning över uppsatser på Restauranghögskolan

Examensarbete, 15 hp

Studentuppsatser

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Jonsson, Tobias
Lindqvist, Oskar

Kan lokal mat stilla ett dåligt samvete?: En studie om attityder kring lokal mat

2018

Hämta

Söderlund, Moa
Lundqvist, Ida

Kan du le på bilden eller slicka dig på fingret?: En studie om kockens roll i branschen och media.

2018

Hämta

Pelle, Ljung

Den nya kokboken?: En kvalitativ studie om sociala medier och dess påverkan på konsumenter

2018

Hämta

Rönnquist, Erik
Johansson, Christoffer
Zin, Sue

STRUKTUREN I ETT RESTAURANGSKÖK: En kvalitativ forskning om Mintzbergs teorier i förhållande till praktiken

2018

Hämta

Norén, Björn

Hantverkets komplexitet: En tidsgeografisk studie av att steka kött

2018

Hämta

Rönnlund, Kristian
Blomster, Joakim

Terroirfenomenet: En kvalitativ undersökning om betydelsen av terroir i Bourgogne

2018

Hämta

Sundström, Niklas
Hakala Bullerman, Anton

Anpassning till den lokala gastronomin: Japaners upplevelse kring kulturella skillnader mellan svenskt och japanskt uteätande på restaurang

2018

Hämta

Gredmo, Emil
Stenman, Peter

Kokboken: En resa från 1755-1951

2018

Hämta

Berggren, Christoffer
Westling, Simon

Det är utsidan som räknas: Etiketternas påverkan av konsumenters uppfattningar på en ölflaska

2017

Hämta

Persson, Niklas
Strandberg, Patrik
Strandlund, Daniel

Samarbetet mellan restauranger i Umeå stad och livsmedels och råvaruproducenter i Umeå region

2017

Hämta


Kontaktinformation

Ute Walter, Föreståndare
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Lärarutbildningshuset, plan 4

Tel:  090-786 7191

Kontaktformulär

Plockar bär i skogen

Bild: Elin Berge