Till umu.se

Studentuppsatser

Färdiga uppsatser finns för påseende eller egen kopiering i korridoren på plan fyra, lärarutbildningshuset. Fr o m med vårterminen 2010 finns våra studentuppsatserna utlagda i DiVa och går att ladda ner i fulltext genom att klicka på länken hämta.

Förteckning över uppsatser på Restauranghögskolan

Examensarbete, 15 hp

Studentuppsatser

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Berggren, Christoffer
Westling, Simon

Det är utsidan som räknas: Etiketternas påverkan av konsumenters uppfattningar på en ölflaska

2017

Hämta

Persson, Niklas
Strandberg, Patrik
Strandlund, Daniel

Samarbetet mellan restauranger i Umeå stad och livsmedels och råvaruproducenter i Umeå region

2017

Hämta

Söderström, Cornelia
Ginell, Henrik

Menyernas historia: dåtid, nutid och framtid: En studie i svenska menyer mellan 1950–2017

2017

Hämta

Åhlgren, Rosanna
Svensson, Fanny
Heikkilä, Elin

Kompakt skåning mot platt västerbottning: En studie om kavring och tunnbröd i Malmö och Umeå

2017

Hämta

Sävenlid, Victor

"Lek inte med maten": En etnografisk studie om familjemåltiden som ett medel för uppfostran hos barnfamiljer

2017

Hämta

Hult, Kajsa
Fritzell, Sara

Naturvinets symboliska värden: En fenomenologisk undersökning om den postmoderna naturvinskonsumenten

2017

Hämta

Dyrén, Johanna
Karlgren Björkland, My

Det lokala kornet som matarv: En studie i kornets förändrade roll i området Höga Kusten genom ett tvärvetenskapligt arbete

2017

Hämta

Eriksson, Jesper
Hedlund, Anneli

En kasse kunskap: En kvantitativ enkätstudie om ICAs vegetariska matkassetjänst, utveckling av matlagningskunskap och attityd till vegetarisk mat.

2017

Hämta

högberg, emma

Hur formar gästen sin lunchtallrik om den får möjlighet att välja mellan en fiskrätt, en kötträtt och en vegetarisk rätt? Vilka drivkrafter påverkar deras val?

2016

Hämta

B Carlsson, Carolin
Wahlqvist, Jennifer

Mer smak.: En studie av legitima smaker och estetiska uttryck i White Guides Internationella Mästarklass 2005-2016.

2016

-


Kontaktinformation

Ute Walter, Föreståndare
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Lärarutbildningshuset, plan 4

Tel:  090-786 7191

Kontaktformulär

Plockar bär i skogen

Bild: Elin Berge