Kursutvärderingar

Här nedan finns kursutvärderingar för Restauranghögskolan. Tidigare terminers kursutvärderingar kan beställas av studieadministratör.

VT 2018

Fältstudiemetoder i tillämpad gastronomi, 7.5 hp
Gastronomi - inr kreativ matlagning, 15 hp
Gastronomi - inr värdskap, 15 hp
Måltidskultur och samhälle, 15 hp
Måltids- och restaurangvetenskap 1, 15 hp
Måltids- och restaurangvetenskap 2, 15 hp
Restaurangdrift i kök - bägge inriktningarna, 15 hp

HT 2017

Gastronomi - kök, 15 hp
Gastronomi - värdskap, 15 hp
Måltider ur ett historiskt perspektiv I, 7.5 hp
Måltider ur ett historiskt perspektiv II, 7.5 hp

VT 2017

Examensarbete, 15 hp
Måltids- och restaurangvetenskap 2, 15 hp
Måltids- och restaurangvetenskap 3, 15 hp
Vinkunskap och matlagning i kombination, 15 hp

HT 2016

Gastronomi - inr gastronomi o kreativ matlagning, 15 hp
Gastronomi - inr gastronomi o värdskap, 15 hp
Måltids- och restaurangvetenskap 1, 15 hp

VT 2016

Examensarbete, 15 hp
Måltids- och restaurangvetenskap 2, 15 hp
Måltids- och restaurangvetenskap 3, 15 hp
Måltids- och restaurangvetenskap 4 - bägge inr., 15 hp
Måltidskultur och samhälle - en introduktion, 7.5 hp
Restaurangdrift - bägge inr., 15 hp
Vinkunskap och matlagning, 15 hp
Vinkunskap och sommelerie, 15 hp

HT 2015

Gastronomi - bägge inr., 15 hp
Måltids- och restaurangvetenskap 1, 15 hp
Måltidskultur och samhälle, 15 hp
Revenue Management, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

VT 2015

Måltids- och restaurangvetenskap 2, 15 hp
Måltids- och restaurangvetenskap 3, 15 hp
Måltids- och restaurangvetenskap 4, inr kreativ matlagning, 15 hp
Måltids- och restaurangvetenskap 4, inr värdskap, 15 hp
Vinkunskap och matlagning, 15 hp


Kontaktinformation

Marie Friman, Studieadministratör
Umeå Universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Lärarutbildningshuset, plan 4

Tel:  090-786 74 62

Kontaktformulär

bildspel

Relaterad information

För våra studenterKurserProgram