Till umu.se

Kursutvärderingar

Här nedan finns kursutvärderingar för Restauranghögskolan. Tidigare terminers kursutvärderingar kan beställas av studieadministratör.

VT 2017

Examensarbete, 15 hp
Måltids- och restaurangvetenskap 2, 15 hp
Måltids- och restaurangvetenskap 3, 15 hp
Vinkunskap och matlagning i kombination, 15 hp

HT 2016

Gastronomi - inr gastronomi o kreativ matlagning, 15 hp
Gastronomi - inr gastronomi o värdskap, 15 hp
Måltids- och restaurangvetenskap 1, 15 hp

VT 2016

Examensarbete, 15 hp
Måltids- och restaurangvetenskap 2, 15 hp
Måltids- och restaurangvetenskap 3, 15 hp
Måltids- och restaurangvetenskap 4 - bägge inr., 15 hp
Måltidskultur och samhälle - en introduktion, 7.5 hp
Restaurangdrift - bägge inr., 15 hp
Vinkunskap och matlagning, 15 hp
Vinkunskap och sommelerie, 15 hp

HT 2015

Gastronomi - bägge inr., 15 hp
Måltids- och restaurangvetenskap 1, 15 hp
Måltidskultur och samhälle, 15 hp
Revenue Management, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

VT 2015

Måltids- och restaurangvetenskap 2, 15 hp
Måltids- och restaurangvetenskap 3, 15 hp
Måltids- och restaurangvetenskap 4, inr kreativ matlagning, 15 hp
Måltids- och restaurangvetenskap 4, inr värdskap, 15 hp
Vinkunskap och matlagning, 15 hp

HT 2014

Kreativ matlagning, 15 hp (gamla programmet)
Måltidskultur och samhälle, 15 hp
Revenue Management, 15 hp


Kontaktinformation

Marie Friman, Studieadministratör
Umeå Universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Lärarutbildningshuset, plan 4

Tel:  090-786 74 62

Kontaktformulär

bildspel

Relaterad information

För våra studenterKurserProgram