Gastronomiprogrammet

Gastronomiprogrammet leder till kandidatexamen och omfattar 180 högskolepoäng.
Programmet har två inriktningar: Kreativ matlagning och Värdskap

Om du klickar på nedanstående länkar kan du läsa mer om programmets inriktningar, kurser inom programmet, behörighetskrav och hur du anmäler dig.

För mer information om programmet kontakta programansvarig.

Programöversikt

Första tre terminerna på programmet läser inriktningarna tillsammans. Från och med termin fyra delas kurserna upp mellan inriktningarna. Det förekommer dock fortfarande samläsning även efter uppdelningen.

Klicka på länkarna för att läsa kursplanerna, några av kursplanerna är fortfarande under arbete.

Läses av bägge inriktningarna

Termin 1

Måltids- och restaurangvetenskap 1, 15 hpMåltidskultur och samhälle, 15 hp

Termin 2

Måltids- och restaurangvetenskap 2, 15 hpMåltids- och restaurangvetenskap 3, 15 hp

Termin 3

Entreprenörskap och företaget i samhället A, 15 hpRevenue Management, 7.5 hpLedarskap, 7.5 hp

Inriktning Kreativ matlagning

Inriktning
Värdskap

Termin 4

Måltids- och restaurangvetenskap 4, 15 hpVinkunskap och matlagning, 15 hp

Måltids- och restaurangvetenskap 4, 15 hpVinkunskap och sommelerie, 15 hp

Termin 5

Gastronomi, 15 hp Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

Gastronomi, 15 hpVerksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

Termin 6

Restaurangdrift i kök, 15 hp Examensarbete, 15 hp

Restaurangdrift i matsal, 15 hp Examensarbete, 15 hp


Kontaktinformation

Hanna Lövgren, Programansvarig
Umeå Universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Lärarutbildningshuset, plan 4

Tel:  090-786 5751

Kontaktformulär